Vilka vi är

tvbänkSom vi redan har berättat om är företaget för närvarande ganska litet. Det är enbart två personer som för tillfället arbetar här och gemensamt har ansvaret för alla delar av verksamheten. Det är alltså ett företag som vuxit fram genom ett gemensamt intresse och en dröm om någonting mer inom det yrke vi valt att arbeta i. Vi drömmer om att kunna vara våra egna chefer, att själva bestämma hur vi vill att vardagen ska se ut och samtidigt utvecklas i den riktningen som vi allra helst vill. Vi kände att den möjligheten inte fanns i våra tidigare arbeten, slentrianarbetet är stort på de olika snickerifirmorna och de lämnar inte speciellt mycket utrymme till att tänka kreativt.

Det är många som kanske inte tror att snickare är kreativa människor. Vi är medvetna om att det finns en bild av oss som väldigt praktiska människor som endast kan sätta ihop olika saker baserat på en redan utstakad plan, men faktum är att inom varje snickare så finns det en kreativ konstnär som bara väntar på att få komma ut. Istället för att använda oss av färger och dukar så använder vi oss av träslag och former när vi gör våra konstverk, och det är en aspekt inom snickeriet som vi genom Slöjdlek kommer att utforska mer.

Företaget startades av två stycken mycket glada och passionerade personer, Niklas och Robin. För tillfället är Slöjdlek en hobbyverksamhet, som vi givetvis hoppas kommer att växa ur sin hobbykostym inom en snar framtid. Våra övriga arbeten gör vi inte under Slöjdleks namn, det utför vi genom att anställas som konsulter eller frilanssnickare. Vi vill inte att Slöjdlek ska vara synonymt med allehanda enklare snickeriarbeten, Slöjdlek ska vara företaget som producerar och designar om möbler. Anledningen till att vi gör så är att det annars kan finnas en risk för att Slöjdlek kommer gå samma väg som alla andra snickeriföretag och att vi hamnar i gamla hjulspår. Att undvika det är en av våra största utmaningar nu såhär i uppstartsprocessen och hittills tycker vi att det går mycket bra, då vi på ett tydligt sätt har kunnat särskilja på de enklare snickararbetena och vårt eget möbelsnickeri.